ผู้เล่นที่เก่งที่สุด ที่เขาเคยเห็นมา Phil Foden: Pep Guardiola เรียก

ผู้เล่นที่เก่งที่สุด ที่เขาเคยเห็นมา Phil Foden: Pep Guardiola เรียก

ผู้เล่นที่เก่งที่สุด

ผู้เล่นที่เก่งที่สุด ที่เขาเคยเห็นมา Phil Foden: Pep Guardiola เรียก Pep Guardiola เจ้านายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่า Phil Foden คือ “ผู้เล่นที่เก่งที่สุด” ที่เขาเคยเห็นมา

Guardiola ผู้บริหารไลโอเนลเมสซี่ Andres Iniesta และ Arjen Robben พูดขณะที่กองกลางวัย 19 ปีนั่งอยู่ข้างเขา

Foden ผู้ทำประตูได้เจ็ดประตูจากการลงเล่นทั้งหมด 36 ครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2560 คาดว่าจะมีเกมนี้มากในฤดูกาลนี้

“ เขามีทุกสิ่งที่จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุด” Guardiola กล่าว

“ ฉันได้พูดหลายครั้งในงานแถลงข่าว แต่อาจไม่ได้กล่าวต่อหน้าเขา Phil เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นในอาชีพการเป็นผู้จัดการ

“ ปัญหาเดียวของเขาคือบางครั้งผู้จัดการของเขาไม่ได้ทำให้เขาอยู่ในจุดเริ่มต้นของ XI หวังว่าในอนาคตจะสามารถปรับปรุงได้”

Phil F oden  Phil F  oden  ผ่านกา รจัด อันดับที่ แมนเชสเ ตอร์ซิตี้บุ กเข้ามาใน ทีมชุดใหญ่เมื่อปลา ยปี 2016
แมนซิ ตี้สามารถ ‘เ าชีวิตรอด’ ได้ โดยปราศจาก กองหลังคนใหม่
เมืองมีกา รเชื่อ มโยงอย่า งมากกับ การ ย้า ยสำหรับอ ดีตบ ร์เซโลนา, ยูเว นตุสและปารีส St-Germain ขวากลั บ Da n i Alves

ชาวบรา ซิลวัย 36 ปีซึ่ง เป็น เอเย่นต์อิส ระออกจ ากพีเอ สจีเมื่อสิ้นสุดฤดู กาล ที่ผ่านมาคว้าแ ชมป์แชมเปี้ ยน ส์ลีกส องรา ยการภายใ ต้ G uar diola  ที่บาร์เซโล น่า

“ เขาเป็ นค นที่ไม่ธรร มดา แต่เรามีสองคนที่เต็มหลังอย่าง ไม่น่าเชื่อ” ผู้จัดการ สเปนก ล่าว “นั่นคือสิ่ง ที่มันเป็น”

เมื่อถู กถามเกี่ ยวกับก ารเ ซ็นสั ญญาเพิ่ม เติม Guar diol a กล่า วว่า: “ไม่ไม่ม ากบางทีอา จจะเป็นศูนย์ บางทีอา จจะ หนึ่ง และครึ่ง

“ฉันชอบใบหน้าที่เรามีตลาดการโอนนั้นเป็นเรื่องยากและทีมก็ดีพอ

“ถ้า [เราไม่เ ซ็ น สั ญ ญ า กั บผู้ เล่ นใ หม่]  เร าจ ะเ อา ตัวรอ ดโดย ปร าศ จา กก อ งหลังคนใหม่”

เ มื อ ง ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง  วั ล ผู้ ถื อ แ ห ล ม ใ น ป ร  ะเ  ท ศในปีพ. ศ. 2561-2562 เผชิญหน้ากับโยโ กฮามาเอ ฟมา ริโนส ฝั่งญี่ปุ่นเ มื่อวัน เสาร์ซึ่งเป็น  ส่วนหนึ่งข อ ง ทั ว ร์ เ อเชียของพวกเขา

UFA369

2012ua.net